top of page

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ ДО БІБЛІОТЕКИ КОЛЕДЖУ (СІЧЕНЬ – БЕРЕЗЕНЬ 2023 Р.)

 
 Література з педагогіки, дошкільної освіти, методики, інклюзивного навчання
 1. Берн Ерік. Ігри, у які грають люди / Ерік Берн; перекл. з англ. К. Меньшикової. ‒ Харків: КСД, 2022. ‒ 252 с.:іл.

 2. Берн Ерік. Що ти кажеш після привітання? Психологія людської долі / Ерік Берн; перекл. з англ. Р. Клочка. ‒ Харків: Клуб Сімейного Дозвілля, 2019. ‒ 432 с.: іл.

 3. Гоулман Д. Емоційний інтелект / Деніел Гоулмен; перекл. з англ. С.-Л. Гумецької. ‒ Харків: Віват, 2023. ‒ 512 с. ‒ (Серія «Саморозвиток»).

 4. д’Есклеб Сільві. Монтессорі. 150 занять із малюком удома. 0‒4 роки / Сільві д’Есклеб, Ноемі д’Есклеб; перекл. з фр.             М. Абрамової. ‒ 5-те вид. ‒ Київ: Форс Україна, 2023. ‒ 192 с.

 5. Інтегрування педагогічних ідей Фрідріха Фребеля: від класики до інновацій. Методичні аспекти підготовки фахівців дошкільної освіти : навчально-методичний посібник / укл. Н. Іванова, А. Бубін, С. Боярчук. ‒ Київ: ВД «Слово», 2020. ‒ 164 с.

 6. Маклін А. Мотивуюча школа / Алан Маклін; пер. з англ. передм. та заг. редакція Т. В. Тадеєвої. ‒ Тернопіль: Навчальна книга ‒ Богдан, 2019. ‒ 480 с. ‒ (Серія «Сходи психології»).

 7. Навчально-розвивальні творчі модулі до навчальної дисципліни «Інноваційні технології в освіті» : методичні рекомендації з технологій мотиваційного пробудження інтересу дошкільників до навчання на початку та під час занять / уклад.                     А. П. Дмитренко. ‒ Суми: Університетська книга, 2022. ‒ 32 с.

 8. Петрановська Л. Таємна опора: емоційний зв’язок у житті дитини / Людмила Петрановська; пер. з рос. О. Рибки. ‒ Харків: Віват, 2021. ‒ 224 с. ‒ (Серія «Актуальна тема»).

 9. Стівенсон Хосе. Приборкай своїх драконів. Як перетворити недоліки на переваги / Хосе Стівенсон; пер. з англ. В. Кучменко. ‒ Харків: Клуб Сімейного Дозвілля, 2019. ‒ 463 с.

 10. Тихонова К. С. Труднощі навчання: дислексія, дисграфія, диспраксія, дискалькурія : науково-популярне видання /                   К. С. Тихонова. ‒ Харків: Ранок, 2021. ‒ 152 с.

 11. Чабайовська М. І. Я люблю Україну. 1 клас : інтегрований посібник-зошит з українознавства (у 2-х ч.). Ч 1 / М. І. Чабайовська, Н. М. Омельченко, В. В. Синільник. ‒ Тернопіль: Астон, 2018. ‒ 44 с.: кольор. іл. ‒ (Нова українська школа).

 12. Чабайовська М. І. Я люблю Україну. 1 клас : інтегрований посібник-зошит з українознавства (у 2-х ч.). Ч 2 / М. І. Чабайовська, Н. М. Омельченко, В. В. Синільник. ‒ Тернопіль: Астон, 2018. ‒ 44 с.: кольор. іл. ‒ (Нова українська школа).

 13. Чабайовська М. І. Я люблю Україну. 2 клас : інтегрований посібник-зошит / М. І. Чабайовська, Н. М. Омельченко,                        В. В. Синільник. ‒ Тернопіль: Астон, 2021. ‒ 108 с.: іл. ‒ (Нова українська школа).

 14. Чабайовська М. І. Я люблю Україну. 2 клас : інтегрований посібник-зошит з українознавства / М. І. Чабайовська,                     Н. М. Омельченко, В. В. Синільник. ‒ Тернопіль: Астон, 2020. ‒ 140 с.: іл. ‒ (Нова українська школа).

 15. Чабайовська М. І. Я люблю Україну. 3 клас : інтегрований посібник-зошит / М. І. Чабайовська, Н. М. Омельченко,                      В. В. Синільник. ‒ 2-ге вид. ‒ Тернопіль: Астон, 2020. ‒ 112 с.: іл. ‒ (Нова українська школа).

 

Комп’ютерні науки, математика
 1. Бевз Г. П. Математика: алгебра і початки аналізу та геометрія (рівень стандарту) : підр. для 10 кл. закл. загал. серед. освіти / Г. П. Бевз, В. Г. Бевз. ‒ Київ: ВД «Освіта», 2018. ‒ 288 с.: іл.

 2. Висоцька В. А. Дискретна математика: практикум. Зб. задач з дискретної математики / В. А. Висоцька, В. В. Литвин,              О. В. Лозинська. ‒ Львів: Новий світ‒2000, 2022. ‒ 575 с.

 3. Вища математика : навчальний посібник (у 2-х ч.) / Ф. М. Лиман, В. Ф. Власенко, С. В. Петренко та ін.; за заг. ред.                    Ф. М. Лимана. ‒ Суми: Університетська книга, 2022. ‒ 614 с.

 4. Гоблик Н. М. MATLAB в інженерних розрахунках. Комп’ютерний практикум : підручник / Н. М. Гоблик, В. В. Гоблик. ‒ 3-тє вид., допов. ‒ Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2020. ‒ 192 с.

 5. Інтелектуальний аналіз даних : практикум / М. Т. Фісун, І. О. Кравець, П. П. Казмірчук, С. Г. Ніколенко; М-во освіти і науки України, Чорноморський державний університет ім. Петра Могили. ‒ Львів: Новий Світ‒2000, 2022. ‒ 162 с.

 6. Комп’ютерна схемотехніка: навч. посібник / І. Я. Соколовський, І. Б Пірко, І. Р. Кенс, М. В. Дендюк, С. І. Яцишин; за заг. ред. д. т. н., професора В. В. Пасічника. ‒ Львів: Вид-во «Магнолія 2006», 2022. ‒ 313 с.

 7. Комп’ютерні мережі. Кн. 1: навчальний посібник / А. Г. Микитишин, М. М. Митник, П. Д. Стухляк, В. В. Пасічник; М-во освіти      і науки України. ‒ Львів: Магнолія‒2006, 2022. ‒ 256 с. ‒ (Серія «Комп’ютинг»).

 8. Комп’ютерні мережі. Кн. 2: навчальний посібник / А. Г. Микитишин, М. М. Митник, П. Д. Стухляк, В. В. Пасічник; М-во освіти      і науки України. ‒ Львів: Магнолія‒2006, 2022. ‒ 256 с. ‒ (Серія «Комп’ютинг»).

 9. Левус Є. В. Життєвий цикл програмного забезпечення : навч. посібник / Є. В. Левус, Т. А. Марусенкова, О. О. Нитребич; М-во освіти і науки України, нац.-ий ун-т «Львівська політехніка». ‒ Львів: В-во Львівської політехніки, 2017. ‒ 208 с.

 10. Матвієнко М. П. Архітектура комп’ютера : навч. посібник / М. П. Матвієнко, В. П. Розен, О. М. Закладний. ‒ Київ: Ліра-К,          2020. ‒ 264 с.

 11. Нікольський Ю. В. Дискретна математика : підручник / Ю. В. Нікольський, В. В. Пасічник, Ю. М. Щербина; за наук. ред. д. т. н., професора В.В. Пасічника; М-во освіти і науки України. ‒ 6-те вид., випр. та доповн. ‒ Львів: Магнолія‒2006, 2022. ‒ 432 с.

 12. Пасічник В. В. Веб-технології. Кн. 1: підручник / В. В. Пасічник, Д. І. Угрин. ‒ Львів: Магнолія‒2006, 2022. ‒ 336 с. ‒ (Серія «Комп’ютинг»).

 13. Ришковець Ю. В. Алгоритмізація та програмування : навчальний посібник  (у 2-х ч.). Ч. 1 / Ю. В. Ришковець, В. А. Висоцька. ‒ Львів: Вид-во «Новий світ‒2000», 2022. ‒ 337 с.

 14. Ришковець Ю. В. Алгоритмізація та програмування : навчальний посібник  (у 2-х ч.). Ч. 2 / Ю. В. Ришковець, В. А. Висоцька. ‒ Львів: Новий світ‒2000, 2022. ‒ 337 с.

 15. Теорія ймовірностей та математична статистика : навч. посібник / І. М. Копич, В. М. Сороківський, О.В. Кісілевич,                      О. С. Пенцак. ‒ 2-ге вид., стереотип. ‒ Львів: Новий світ‒2000, 2021. ‒ 382 с.

 16. Шаховська Н. Б. Проектування інформаційних систем : навч. посібник / Н. Б. Шаховська, В. В. Литвин; за наук. ред. д. т. н., професора В. В. Пасічника; М-во освіти і науки України. ‒ Львів: Магнолія ‒ 2006, 2022. ‒ 377 с. ‒ (Серія «Комп’ютинг»).

 

Художня література, літературознавство, мовознавство
 1. Гуменюк Н. Етюд з метеликом : збірка оповідань / Н. Гуменюк; худож. Н. Костюшко. ‒ Харків: Віват, 2017. ‒ 240 с.: іл.

 2. Корній Дара. Чарівні істоти українського міфу. Домашні духи / Дара Корній; худ. А. Канкова. ‒ Харків: Віват, 2021. ‒ 352 с. ‒ (Серія «Оберіг»).

 3. Корній Дара. Чарівні істоти українського міфу. Духи природи / Дара Корній; худ. А. Канкова. ‒ Харків: Віват, 2020. ‒ 330 с. ‒ (Серія «Оберіг»).

 4. Корній Дара. Чарівні істоти українського міфу. Духи-шкідники / Дара Корній; худ. А. Канкова. ‒ Харків: Віват, 2020. ‒ 336 с. ‒ (Серія «Оберіг»).

 5. Мартен-Люган Аньєс. Щастя в моїх руках : роман / Аньєс Мартен-Люган; перекл. з фр. Л.Кононовича. ‒ Львів: Вид-во Старого Лева, 2017. ‒ 256 с.

 6. Нечуй-Левицький І. Кайдашева сім’я : повість / І. Нечуй-Левицький. ‒ Тернопіль: Навчальна книга ‒ Богдан, 2019. ‒ 232 с.

 7. П’янкова Т. Кролівна. Іронічна повість / Т. П’янкова. ‒ Київ: Український пріоритет, 2016. ‒ 192 с.

 8. Талан. С. Букет улюблених квітів : роман / С. Талан. ‒ Харків: Клуб Сімейного Дозвілля, 2020. ‒ 288 с.

 9. Цивірко М. Київський бокс : поезії / М. Цивірко. ‒ Луцьк: АКВА ПРІНТ, 2019. ‒ 178 с.

 10. Шекспір В. Ромео і Джульєтта / В. Шекспір; перекл. З англ. І. Стешенко. ‒ Київ: Знання, 2016. ‒ 175с. ‒ (Серія «English Library»).

 11. Авраменко О. Українська література (рівень стандарту) : підручник для 10 класу закл. загал. серед. освіти / О. Авраменко,      В. Пахаренко. ‒ Київ: Грамота, 2019. ‒ 256 с.: іл.

 12. Шевченко Л. І. Сучасний англо-український, українсько-англійський словник. Понад 100000 слів і словосполучень / уклад.       Л. І. Шевченко, Д. В. Дергач, І. В. Шматко. ‒ Київ: Арій, 2020. ‒ 544 с.

 

Музичне мистецтво
 1. Васіна Г. Злітає пісня над рідним краєм : пісенна збірка / Г. В. Васіна. ‒ Луцьк: ПрАТ «Волинська обласна друкарня»,            2016. ‒ 84 с.

 2. Весняний дощик. Пісні для дошкільників та молодших школярів : навч. посібник / упор. пісенного репертуару І. О. Зеленецька. ‒ Кам’янець-Подільський: Абетка, 2017. ‒ 184 с.

 3. Вокально-хорова робота з дітьми на матеріалі вправ-розспівок : навч.-метод. посібник / автор і упоряд. І. О. Зеленецька. ‒ Кам’янець-Подільський: Абетка, 2016. ‒ 140 с.

 4. Гобдич М. М. Фах (диригування). Фах (диригування/спів) : методичні вказівки з виконання практ. Занять / М. М. Гобдич,            О. І. Дондик, Д. В. Виноградча; ред.-упор. О.І. Дондик. ‒ Київ: Ліра-К, 2017. ‒ 64 с.

 5. Горицюк О. Ю. Аранжування та читання вокально-хорових партитур : практикум / О. Ю. Грицюк, О. С. Сліпченко. ‒ Київ: Ліра-К, 2019. ‒ 40 с.

 6. Горова Л. І. Відчинилося життя [ноти] : збірка пісень для дітей / Л. І. Горова. ‒ 2-ге вид., стереотип. ‒ Тернопіль: Джура, 2007. ‒ 112 с.:іл.

 7. Даруйте радість людям. Хорові твори для дітей різного віку та виконавських можливостей : навч. посібник / упор.                     І. О. Зеленецька. ‒ Кам’янець-Подільський: Абетка, 2017. ‒ 168 с.

 8. Спасибі, музико, тобі : навчально-репертуарний посібник / уклад. І. О. Зеленецька. ‒ Кам’янець-Подільський: Абетка, 2017. ‒ 168 с.

 9. Толмачов Р. Хорове аранжування та вільна обробка [ноти] : навч. посібник / Р. Толмачов. ‒ Вінниця: Нова Книга, 2011. ‒ 168 с.

 10. Фах диригування : практикум для студентів факультету музичного мистецтва спеціалізації хорове диригування / ред.-упор. Н. М. Кречко. ‒ Київ: Ліра-К, 2017. ‒ 140 с.

 11. Хорові твори українських композиторів для жіночого та дитячого хору. Вип. 2 / упоряд. І. В. Зеленецька. ‒ 2-ге вид. ‒ Кам’янець-Подільський: Абетка, 2013. ‒ 160 с.

 

Історія
 1. Бойко О. Д. Історія України : підручник / О. Д. Бойко. ‒ 1-ме вид., стереотип. ‒ Київ: ВЦ «Академія», 2018. ‒ 720 с. ‒ (Серія «Альма-матер»).

 2. Братко-Кутинський О. Феномен України : наукове дослідження / О. Братко-Кутинський. ‒ Київ: Центр учбової літератури, 2022. ‒ 224 с.

 3. Власов В. Історія України (рівень стандарту) : підр. для 11 класу закл. загал. серед. освіти / В. С. Власов, С. В. Кульчицький. ‒ Київ: Літера ЛТД, 2019. ‒ 256 с.

 4. Кульчицький С. В. Історія України : довідник для абітурієнтів та школяр. закл. загал. серед. освіти / С. В. Кульчицький,           В. С. Власов, О. Є. Панарін. ‒ 7-ме вид., переробл. та доповн. ‒ Київ: Літера ЛТД, 2020. ‒ 528 с.

 5. Ладиченко Т. Всесвітня історія (рівень стандарту) : підр. для 10 класу закл. загал. серед. освіти / Т. Ладиченко. ‒ Київ: Генеза, 2019. ‒ 160 с.: іл., карти.

 6. Панчук І. Історія України. Довідник школяра / І. Панчук. ‒ 2-ге вид., переробл. і доповн. ‒ Тернопіль: Підручники і посібники, 2017. ‒ 592 с.

 7. Пометун О. Історія України (рівень стандарту) : підр. для 10 кл. закл. загал. серед. освіти / О. І. Пометун, Н. М. Гупан. ‒ Київ: УОВЦ «Оріон», 2018. ‒ 256 с.

 8. Скакальська І. Історія України в особах: волинська сторінка міжвоєнного періоду ХХ ст. / І. Скакальська. ‒ Київ: КНТ, 2021. ‒ 94 с.

 9. Щупак І. Всесвітня історія (рівень стандарту) : підр. для 10 класу закл. загал. серед. освіти / І. Я. Щупак. ‒ Київ: УОВЦ «Оріон», 2018. ‒ 208 с.: іл.

 

Фізична культура
 1. Височіна Н. Л. Психологічне забезпечення у системі підготовки спортсменів в олімпійському спорті : монографія  /                  Н. Л. Височіна. ‒ Київ: Центр учбової літератури, 2019. ‒ 384 с.

 2. Розумна фізкультура : зб. авторських програм з фізичного виховання дітей від 4-х років у закладах освіти різного типу. ‒ Запоріжжя: Статус, 2020. ‒ 212 с. ‒ (Серія «Нова фізкультура»).

 

Бібліотечна справа, етнографія, медична література
 1. Бібліотечне фондознавство : навч. посібник / І. Ю. Палеха, І. О. Іванова, Л. О. Черепуха; за ред. Ю. І. Палеха; М-во освіти і науки України. ‒ Київ: Ліра-К, 2022. ‒ 276 с.

 2. Давидюк В. Зачароване Полісся. Публічна лекція, прочитана в Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки 5 листопада 2012 року, розширена та доповнена / В. Давидюк. ‒ Луцьк: Терен, 2018. ‒ 288 с.: іл.

 3. Петрик О. І. Атлас першої медичної допомоги при травмах: методичні рекомендації / О. І. Петрик, Р. О. Валецька. ‒ Луцьк: ПрАТ «Волинська обласна друкарня», 2016. ‒ 100 с.

Нові надходження художньої літератури до бібліотеки коледжу у листопаді – грудні 2022 р.

 1. Андрусяк І. Усі пригоди Стефи і Чакалки : казки / Іван Андрусяк; худож. Наталка Гайда .- Харків: Віват, 2022.- 330 с.:іл.- (Серія «У вирі пригод»).

 2. Баркер К. Викрадач вічності / Клайв Баркер; переклад з англ. С.Кригуна .- Львів: Вид-во Старого Лева, 2016.- 195 с.

 3. Барнз Дж. Одним одна історія [Текст] / Дж. Барнз; переклад з англ. Ярослави Стріхи .- Київ:Темпора, 2019.- 296 с.

 4. Білоус П. Весіллля над прірвою : повісті / Петро Білоус. – Житомир : Видавництво ПП «Рута», 2022.- 212 с.

 5. Білоус П. Несправжня Вікторія [Текст]: повість / Петро Васильович Білоус .- Житомир: ТОВ «Видавничий дім «Бук-Друк», 2022-152 с.

 6. Білоус П.- Росія – не Росія [Текст]: нарис / Петро Білоус. – Житомир: Вид.-во ФОП Худяков О.В.,2022.- 32 с.

 7. Білоус П. Світло «Слова про Ігорів похід»6 нарис .- Житомир: Вид.-во ФОП Худяков О.В.,2022.- 148 с.

 8. Бредлі А. Солоденьке на денці пирога: роман / Алан Бредлі. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016.- 336 с.

 9. Вандербільт Т. Початківці. Чому вчитися нового ніколи не пізно=Тhe Joy and Transfor Mative Power of Lifelong.- Київ: Лабораторія, 2021.-256 с.

 10. Вербич  В. Інею видиво світанкове: вибрані вірші, прозо-поетичні візії / Віктор Вербич.- Луцьк: ПВД «Твердиня», 2017.- 224 с.

 11. Винничук Ю. Місце для дракона: повість-казка / Юрій Винничук.- 4-е вид.- Чернівці: Книги- ХХІ століття, 2021.- 96 с.

 12. Власова Л. Краю мій, моя ти пісне: пісенна збірка / Людмила Власова .- Луцьк : Вежа – Друк, 2014.- 52 с.

 13. Воронина Л. Таємне товариство боягузів, або Засіб від переляку №9: повість /Леся Воронина .- Київ: Знання, 2022.- 126 с.

 14. Гаврош О. Неймовірні пригоди Івана Сили, найдужчої людини світу: пригодницька повість / Олександр Гаврош .- Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА,2021.- 176 с.

 15. Гільберт Е. Природа всіх речей [Текст]: роман / Елізабет Гілберт; перекл.. з англ.. Ганни Лелів .- Львів: Вид.- во Старого Лева , 2022.- 704 с.

 16. Гнатко Д. Притулок семи вітрів: роман / Дарина Гнатко .- Харків :Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2021.- 336 с.

 17. Готттман Дж. Емоційний інтелект у дитини / Джон Готтман, Джоан Деклер; переклад з англ. Х.Шиналь .- Харків : Віват, 2022.- 272 с.- (Серія «Саморозвиток»).

 18. Гранич Н. Ангелик на долоньках. Дмитрикова книжка: вірші для дітей / Ната Гранич. – Луцьк: ПВД «Твердиня», 2008.- 20 с.

 19. Грьонтведт Н.Е. Привіт, це я!: повість / Ніна Елізабет Грьонтведт; переклад з норв. Наталі Іваничук .- Львів: Вид.- во Старого Лева, 2018.- 280 с.

 20. Давидюк  В. Вибрані лекції з українського фольклору ( в авторському дискурсі): навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Віктор Давидюк .- 3-тє вид., виправл., доп. і перероб. – Луцьк : ПВД «Твердиня», 2014.- 448 c.

 21. Дал Р. ВДВ (Великий Дружній Велетень): повість / Роальд Дал; перекл.з англ. В.Морозова; за ред. І. Малковича .- Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2022.- 272 с.

 22. Дал. Р. Чарлі і шоколадна фабрика / Роальд Дал; перекл. з англ. В.Морозова; за ред.О. Негребецького та І.Малковича .- Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2022.-239 с.

 23. Дашвар Л. Ініціація : роман / Люко Дашвар .- Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2022.- 416 с.

 24. Де, що і коли? : для молодш. шк. віку / авт. Тексту Аніта Ганері, Бреда Уолпол та ін. ; пер. з англ.- Київ: Махаон-Україна, 2014.- 256 с.:іл. .- (Серія «Енциклопедія для допитливих»).

 25. Дерманський С. Чудове чудовисько : повість / Сашко Дерманський; ілюстр. М. Паленка .- 10-е вид. – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2017.- 270 с.

 26. Джіо С. Ожинова зима=Blackberry Winter / Сара Джіо; перекл. з англ. Ю. Костюк.- Харків : Вид.-во VIVAT, 2022.- 320 с.- (Серія «Художня література»).

 27. Домазар С. Замок над Водаєм: роман / Сергій Домазар .- Київ: Ярославів Вал, 2010.- 352 c.

 28. Дочинець М. Діти папороті: роман / Мирослав Дочинець .- Мукачево: Карпатська Вежа, 2021.- 328 с.

 29. Дочинець М. Єдин : сповіді та притчі серця / Мирослав Дочинець. - Мукачево: Карпатська вежа, 2021.- 252 с.:іл.

 30. Дочинець М. Різнотрав'я. Гербарій саду життя / Мирослав Дочинець .- Мукачево: Карпатська вежа, 2022.- 336 c.

 31. Дубас Л. Жила країна поміж трав… : поезія / Лариса Дубас .- Київ: Моторний равлик, 2022.- 144 с.:іл.

 32. Елрод Г. Чудовий ранок. Як не проспати життя =The miracle morning / Гел Елрод Гел; перекл. з англ. Тетяни Заволоко .- 6-те вид .- Київ: Наш Формат, 2022.- 176 с.

 33. Євромайдан : хроніка відчуття [колекція есе Тараса Прохаська, Івана Ципердюка, Юрія Андруховича, Сергія Жадана, Юрія Винничука].- Брустурів : Дисурсус, 2014.- 156 с.

 34. Завалій Є. Міста, в які ти поїдеш / Євгенія Завалій .- Чернівці : Книги –ХХІ століття, 2022.- 184 с.

 35. І в мене був свій рідний край…: Хрестоматія української діаспорної літератури для дітей і юнацтва / уклад. М. В.Варданян .- Харків : АССА, 2019.- 704 с.

 36. Ікстена Н. Молоко матері: роман / Нора Ікстена; перекл. З латиської Л.Мельник.- Луцьк : ПВД «Твердиня», 2019.- 188 с.

 37. Інклюзивні практики для працівників культури : методичний посібник / уклад. І.М.Брушневська , В.В.Колодяжна, О.М.Галапчук-Тарнавська.- Луцьк: Вежа-Друк, 2020.- 272 с.:іл.

 38. Йорданова Е. Таємниця . 33 історії про любов: оповідання / Євгенія Йорданова; переклад з болг. Анни Багряної .- Луцьк: ПВД «Твердиня», 2020.- 96 с.

 39. Карнегі Д. Як подолати неспокій і почати жити /Дейл Карнегі; перекл.з англ. І.Іванченко .- Київ: Видавнича група КМ-БУКС, 2022.- 352 с.

 40. Карпа І. З роси , з води і з калабані / Ірена Карпа; худож. Г.Ерде. – Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2012.- 320 с.:іл.

 41. Кідрук М. Де немає бога: роман / Макс Кідрук .- Харків : Книжковий «Клуб Сімейного Дозвілля», 2022.- 480 c.:іл.

 42. Кісь О. Жінки в традиційній українській культурі (друга половина ХІХ – поч. ХХ ст.): монографія / Оксана Кісь; НАН України; Інститут народознавства .- 2-е вид .- Львів:[б.в.],2012.- 287 с.

 43. Когут Л. А сонце сходить щодня: оповідання, повісті / Когут Людмила. - Київ: Вид-во «Український пріоритет», 2021.- 464 с.-(Серія «Душа жіноча»).

 44. Кокотюха А. Вигнанець і навчена відьма / Андрій Кокотха .- Харків : VIVAT, 2022.- 300 с.

 45. Кокотюха А. Вигнанець і перевертень / Андрій Кокотюха; обкл. О.Скворчинської .-Харків : Віват, 2020.- 304 c.- (Серія «Художня література»).

 46. Кокотюха А. Таємниця підводного човна : пригодницька повість : [для середнього шкільного віку]; іл. А.Василенка / Андрій Кокотюха .- 9-те вид.; малюн. А.Василенка .- Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА,2022.- 272 с.:іл.

 47. Кон А. Любов без умов. Від нагород і покарань до турботи й порозуміння=Unconditional parenting / Алфі Кон .- Харків: Vivat, 2021.- 320 с.- (Серія «Саморозвиток»).

 48. Кондратик Л. Українська громадянська релігія:природа і становлення / Леонід Кондратик .- Луцьк : Надстир'я, 2020.- 216 с.

 49. Корній Д. Зірка для тебе / Дара Корній .- Харків : Віват, 2019.- 320 с.- (Серія «Художня література»).

 50. Космовська Б. Буба : роман / Барбара Космовська; пер. з польської Б.Антоняк .- Харків: ВД «Школа»,2021.- 272 с.- (Серія «Сучасна європейська підліткова книга»).

 51. Кравець В. Психофізіологічні та психолого-педагогічна аспекти формування усвідомленого батьківства: монографія / Володимир Петрович Кравець .- Київ : Вид.-й центр «Академія», 2021.- 244 с.

 52. Ліндгрен А. Щоденники воєнного часу = Krigsdagbocker 1939-1945 // Астрід Ліндгрен; перекл. Д. Суворов; дизайнер Ю.Барабаш.- К.:Laurus,2017.- 304 с.

 53. Ловсон М. Дім на березі озера: роман / Мері Ловсон; пер. з англ. О. Гординчук .- Харків: Вид.-во «Ранок»:Фабула, 2018.-320 с.

 54. Любка А. Щось зі мною не так / Андрій Любка .- Чернівці : Видавець: Померанцев Святослав, 2022.- 256 с.

 55. Магдисюк Л. Артерапія в роботі з обдарованими дітьми [Текст]: навчальний посібник / Людмила Магдисюк, Марія Замелюк .- Луцьк: Вежа-Друк, 2022.- 192 с.

 56. Малик  Г. Незвичайні пригоди Алі [Текст]: повість / Галина Малик; мал. Грася Олійко; 9-те вид.- Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА.2021.- 224 с.:іл.

 57. Маск М. Жінка, яка має план. Життя, сповнене пригод, краси й успіху = A woman niakes a plan. Advice for alifetime of adventure, beauty, and success .- Харків:Vivat, 2022.- 224 с.:іл. – (Серія «Біографії та мемуари»).

 58. Матіос М. Майже ніколи не навпаки. Сімейна сага: роман / Марія Матіос .- 2-е вид.- Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2021.- 192 с.

 59. Матіос М. Солодка Даруся. Драма на три життя: роман / Марія Матіос .- 4-те вид.- Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2022.- 208 с.

 60. Мухарський А. Майдан (R) еволюція духу. Мистецько-культурологічний поект / автор і куратор проекту Антін Мухарський .- Київ: Наш Формат, 2014.- 304 с.:іл.

 61. На левадах шовкових: поезія сільських обріїв : Поезія сільських обріїв: [збірка поезій] / упоряд. М.Шевченко; вступ. сл. О.Мороза .- Київ: ПП «Томіріс-Н», 2006.- 448с. – (Народна бібліотека).

 62. Нариси визвольної боротьби. Волинь: у 2кн. / упоряд. М. М. Вавренчук .- Луцьк: Надстир'я, 2022.- Кн.2.- 248 с.

 63. Прохасько Т. Непрості [Текст] / Тарас Прохасько .- Львів: Видавництво: Terra Incognita, 2020.- 184 с.

 64. Психологічна допомога дитині та сім'ї: практикум / Л. Магдисюк , М. Замелюк, О. Беспарточна, Н.Борбич .- Луцьк: Вежа-Друк, 2022.- 280 с.

 65. Рева І. Місія третього покоління / Ірина Рева .- Київ.: Темпора, 2018.- 368 с.

 66. Роздобудько  І. Неймовірна. Ода радості [Текст]: роман / Ірен Роздобудько: Київ : Нора Друк, 2022.- 368 с.

 67. Роздобудько  І. Одного разу…: роман / Ірен Роздобудько ; передм. Л.Ворониної .- Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2011.- 224  с.:іл.

 68. Роздобудько  І. Метелик не кричить [Текст]: роман / Ірен Роздобудько .- Київ: Нора-Друк, 2020.- 224 с.

 69. Рутківський В. Джури козака Швайки: роман / Володимир Рутківський; мал. М. Паленка .- 19-те вид. – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА,2022.- 336 с.

 70. Сидорчук  М. Спектральний аналіз : поезія / Микола Сидорчук .- Луцьк: ПВД «Твердиня», 2012.- 128 с.

 71. Сковорода Г. Найкраще [Текст] / Григорій Сковорода; перекл. Марії Кашуби, Галини Сварник, Назара Федорака; передм. Ростислава Чопика, Андрія Любки; іл. Данила Мовчана .- Львів: Вид.-во «Terra Inkognita», 2019.- 320 с.

 72. Сняданко Н. Гербарій коханців / Наталка Сняданко; передм. Ю.Іздрика .- Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2011.- 272 с.

 73. Спасова Н. Запальничка : роман / Наталі Спасова; перекл. З македонс. Анна Багряна .- Луцьк : ПВД «Твердиня», 2016.- 76 с.

 74. Степула  А. Світ без меж. Книга про розмаїття та рівність / А. Степула .- Київ: Основи, 2021.- 32  с.

 75. Стівенсон Н. Снігопад =Snow crash: роман / Ніл Стівенсон; з англ. перекл. О.Українець, К.Дудка .- Київ: Вид-во Жупанського, 2022.- («Ad astra»).

 76. Стронг Дж. Гармидер в школі : для молодшого і середнього шкільного віку / Джеремі Стронг; перекл. з англ.А.Поритка; ілюстр. М.Паленка .- Львів: Вид.-во Старого Лева, 2017.- 188 с.

 77. Струцюк  Й. Вогонь предків: лірика / Й.Струцюк .- Луцьк: Твердиня, 2017.- 188 с.

 78. Сульберг Аудгільд  А. Хто проти суперкрутих : повість / А.Аудгільд Сульберг . – Львів: Вид.-во «Старого Лева», 2017.- 208 с.

 79. Талан С. Де живе свобода. Її полиновий присмак: роман / Світлана Талан .- Харків : Книжковий Клуб « Клуб Сімейного Дозвілля», 2022.- 320 с.

 80. Талан С. Замкнене коло : роман / Світлана Талан .- Харків: книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2017.- 320 с.

 81. Талан С. Сафарі на щастя : роман / Світлана Талан .- Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2022.- 304 с.

 82. Талан С. Чекаю на тебе, тату : літературно-художнє видання / Світлана Талан; художниця Є. Мєєр .- Харків : КСД, 2022.- 79 с.

 83. Цилик  С. Історія Криму першої половини ХХ століття. Нариси : навчальний посібник 10 клас. / С.Цилик. О.Мокрогуз, О.Волошенюк; за ред. О.Волошенюк, В.Іванова. – Київ: Академія української преси, Центр вільної преси, 2020.-66 с.

 84. Цой Т. Мені байдуже, що скажуть люди: літературно-художнє видання / Тетяна Цой. – Київ: ТОВ «Білка Студіо», 2019.- 208 с.

 85. Чабан О. Світ радості й журби : Поезії. Пісні. Публіцистика / Олена Чабан .- Луцьк: : Надстир'я, 2019.- 216 с.

 86. Шевердіна  А. Крамниця щастя / Анастасія Шевердіна .- Київ : Час майстрів, 2020.- 216  с.: іл. – (Серія «Рекомендуємо прочитати»).

 87. Шевчук В. Три листки за вікном: роман - триптих / Валерій Шевчук .- Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА,2020.- 704 с.- («Перлини сучасної літератури»).

 88. Шиян Г. За спиною: роман / Гаська Шиян .- Харків : Вид-во «Ранок»: Фабула, 2020.- 352 с.

 89. Шторм  Л. Як залишитися людиною під час війни: погляд психолога / Л. Шторм.- Луцьк : Вежа - Друк, 2022.- 63 с.

 90. Шугніло Н. Цей світ для мене піснею озветься: пісенна лірика / Н. Шугніло .- Луцьк : Надстир'я .- 2018.- 88 с.

Нові надходження літератури до бібліотеки коледжу (жовтень – листопад 2021р.)


Література з педагогіки, психології, дошкільної освіти
 1. Богуш А. Методика розвитку мовлення та навчання рідної мови дітей раннього і дошкільного віку: підручник / А. Богуш. – Київ: ВД «Слово», 2021. – 336с.

 2. Дорожко І. І. Насильство. Булінг. Проблема в запитаннях та відповідях: навчальне видання / І. І. Дорожко. – Харків: ВГ «Основа», 2019. – 144с.

 3. Дуткевич Т. В. Дитяча психологія: навчальний посібник / Т. В. Дуткевич . – Київ: Центр учбової літератури, 2021.­ – 424с.

 4. Замелюк М. І. Обдарована дитина: психолого-педагогічні основи виявлення та розвитку: навчально-методичний посібник / М. І. Замелюк. – Луцьк :[ б. в.], 2018. – 116с.

 5. Мітіна С.В. Науково-дослідницька діяльність студентів: навчально-методичні рекомендації до написання курсових та кваліфікаційних робіт для студентів ВНЗ напрямку підготовки «Соціальна робота» / С. В. Мітіна Київ: Ліра-К, 2020. – 72 с.

 6. Павелків Р. В. Психодіагностичний інструментарій в умовах дошкільного закладу: навчальний посібник / Р. В. Павелків. – Київ: Центр учбової літератури, 2021. – 296 с.

 7. Педагогіка партнерства в освітньому середовищі: теорія і технологія. – Луцьк, ПП Іванюк В. П., 2021. – 156 с.

 8. Психолого -педагогічна допомога особистості арттерапії: монографія / за ред. проф. Т. А. Ткачук, доцента Н. О. Бочаріної. – Переяслав: [б. в.], 2020. – 368 с.

 9. Рекреаційна психологія дитинства: теорія і практика: колективна монографія. – Київ: Центр учбової літератури, 2021. – 320 с.

 10. Скільський Д. М. Історія української педагогіки: ілюстрований посібник / Д. М. Скільський. – Тернопіль: навчальна Книга-Богдан, 2020. – 340 с.

 11. Тертична Н.А. Вікова психологія: навчальний посібник / Н. А. Тертична. – Київ: Книга-плюс, 2018. – 352 с.

 12. Чепурний Г. Мнемотехніка: технологія ефективного засвоєння інформації в умовах сучасної освіти: навчально-методичний збірник / Г.Чепурний. – Тернопіль: Мандрівець, 2017. – 208 с.

 13. Яковенко Л. Валеологія для дошкільнят / Л. Яковенко. – Харків: «Ранок», 2021. – 160 с.


Література з медицини
 1. Гігієна у фізичній реабілітації: підручник. – Тернопіль: ТДМУ, 2019. – 360 с. Карпухіна Ю. В. Основи фізичної реабілітації: навчальний посібник / Ю. Карпухіна. – Херсон: ОЛДІ -Плюс, 2019. – 308 с.

 2. Загальна теорія здоров'я і здоров'язбереження : монографія / за заг. ред. Ю. Д. Бойчука. – Харків: Вид. Рожко С. Г., 2017. – 488 с.

 3. Плахтій П. Д. Основи загальної і вікової фізіології людини: навчальний посібник / П. Плахтій. – Львів: Новий Світ-2000, 20202. – 341 с.

 

Книги з методик навчання
 1. Дороз В.Ф. Методика навчання української мови в з/о закладах: навчальний посібник / В.Ф. Дороз. – Київ: Центр учбової літератури, 2021. – 386 с.

 2. Красовська О.О. Технології викладання освітньої галузі «Мистецтво»: навчальний посібник / О. О. Красовська. – Львів: Новий світ-2000, 2020. – 152 с.

 3. Математика. Комплексна підготовка до ЗНО і ДПА. Профільний рівень і рівень стандарту / Уклад. А. М. Капіносов та ін. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2021. – 480 с.

 4. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник. – Київ: Ленвіт, 2020. – 590 с.

 5. Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції. Курс лекцій: навчально-методичний посібник / О. Б. Бігич, Н. Ф. Борецька та ін.; за ред. С. Ю. Ніколаєвої. – Київ: Ленвіт. – 2020. –  344с.

 6. Остапенко Л. В. Методологія мистецької освіти: практикум / Л. В.Остапенко. – Київ: Ліра-К, 2020. – 144 с.

 7. Токмань Г. Л. Методика навчання української літератури в середній школі: підручник / Г. Л. Токмань. – Київ: Академія, 2020.– 308 с.

 8. Тренінгові технології навчання у практичній підготовці студентів (ділові та рольові ігри): навчально-методичний посібник. – Львів: Новий Світ-2000, 2020. – 200 с.

 

Підручники для закладів загальної середньої освіти
Інформатика
 1. Козак Л. Інформатика: підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти / Л. Козак. – Київ: Літера ЛТД, 2021. – 112 с.: іл.

 2. Корнієнко М. Інформатика: підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти / М. Корнієнко. – Харків : Ранок, 2021. – 128 с.: іл.

 3. Коршунова О. Інформатика : підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти / О. Коршунова. – Київ: Освіта, 2021. – 128 с.: іл.

 4. Ломаковська Г. Інформатика: підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти / Г. Ломаковська, Г. Проценко. – Київ: Освіта, 2021. – 128 с.: іл.

 5. Морзе Н. Інформатика : підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти / Н. Морзе, О. Барна. – Київ: Оріон, 2021. – 176 с.: іл.

 

Я досліджую світ
 1. Андрусенко І. Я досліджую світ : підручник для 4 класу закладів загальної освіти у 2-х ч. Ч.1 / І. Андрусенко, Н. Котелянець, О. Агеєва. – Київ: Грамота, 2021. – 128 с.: іл.

 2. Андрусенко І. Я досліджую світ : підручник для 4 класу закладів загальної освіти у 2-х ч.Ч.2 / І. Андрусенко, Н. Котелянець, О. Агеєва. – Київ : Грамота, 2021. – 128 с.: іл.

 3. Бібік Н. Я досліджую світ : підручник для 4 класу закл. загал. середн. освіти : у 2-х ч. Ч.1 / Н. Бібік, Г. П.Бондарчук . – Харків : Ранок, 2021. – 128 с.: іл.

 4. Бібік Н. Я досліджую світ : підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти: у 2-х ч.Ч.2 / Н. Бібік, Г. Бондарчук . – Харків : Ранок, 2021. – 136 с.: іл.

 5. Будна Н. Я досліджую світ : підручник для 4 класу закладів загальної освіти : у 2-х ч. Ч.2 / Н. О. Будна, Т.В. Гладюк, С.Г. Заброцька, Н. Шост. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2021. – 160 с.: іл. – (Нова українська школа).

 6. Будна Н. Я досліджую світ : підручник для 4 класу закладів загальної освіти : у 2-х ч.Ч.1/ Н. О. Будна, Т.В. Гладюк, С.Г. Заброцька, Н. Шост . – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2021. – 160 с.: іл. – (Нова українська школа).

 7. Волощенко О. Я досліджую світ : підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти: у 2-х ч. Ч.2. / О. Волощенко, О.Козак, Г. Остапенко. – Київ : Світич, 2021. – 144 с.: іл.

 8. Волощенко О. Я досліджую світ : підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти: у 2-х ч. Ч.1 / О. Волощенко, О. Козак, Г. Остапенко. – Київ: світич, 2021. – 144 с.: іл.

 9. Гільберг Т. Я досліджую світ : підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти : у 2-х ч. Ч.1 / Т. Гільберг, С. Тарнавська, Н. Павич. – Київ: Генеза, 2021. – 160 с.: іл.

 10. Гільберг Т. Я досліджую світ : підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти : у 2-х ч. Ч.2 / Т. Гільберг, С. Тарнавська, Н. Павич. – Київ: Генеза, 2021. – 160 с.: іл.

 11. Грущинська І. Я досліджую світ: підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти: у 2-х ч. Ч.1 / І. Грущинська , З. Хитра, І. Дробязко.– Київ: Оріон, 2021.– 160 с.: іл.

 12. Грущинська І. Я досліджую світ: підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти: у 2-х ч. Ч.2 / І. Грущинська, З. Хитра, І.Дробязко. – Київ: Оріон, 2021. – 160 с.: іл.

 13. Єресько Т. Я досліджую світ : підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти: у 2-х ч.Ч.2 / Т.Єресько, О.Безкоровайна; за ред. М. С. Вашуленка. – Київ: Освіта, 2021. – 160 с.: іл.

 14. Єресько Т. Я досліджую світ: підручник для 4 клас закладів загальної середньої освіти : у 2-х ч. Ч.1 / Т. Єресько, О. Безкоровайна; за ред. М. С. Вашуленка . – Київ: Освіта, 2021. – 160 с.: іл.

 15. Жаркова І. Я досліджую світ : підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти : у 2-х ч. Ч.1 / І. Жаркова, Л. Мечник, Л. Роговська. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2021. – 144 с.: іл.

 16. Жаркова І. Я досліджую світ: підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти : С / І. Жаркова, Л. Мечник, Л. Роговська. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2021. – 144 с.: іл.

 17. Іщенко О. Я досліджую світ : підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти : у 2-х ч. Ч.2 / О. Іщенко, А. Іщенко, Ю. Баранова. – Київ: Літера ЛТД, 2021. – 112 с.: іл.

 18. Іщенко О. Я досліджую світ : підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти : у 2-х ч. Ч.1 / О. Іщенко, А. Іщенко, Ю.Баранова . – Київ: Література ЛТД, 2021. – 112 с.: іл. – («Нова українська школа»).

 19. Я досліджую світ : підручник для 4 класу загальної середньої освіти : у 2-х ч. Ч.1 / Т. В. Воронцова, В. С.Пономаренко, І. В. Лаврентьєва, О. Л.Хомич, Н. В. Андрук, К. С. Василенко. – Київ: Алатон, 2021. – 152 с.

 20. Я досліджую світ : підручник для 4 класу загальної середньої освіти : у 2-х ч. Ч.2 / Т. В. Воронцова, В. С.Пономаренко, І. В. Лаврентьєва, О. Л.Хомич, Н. В. Андрук, К. С. Василенко. – Київ: Алатон, 2021. – 152 с.

 21. Я досліджую світ: підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти: у 2-х ч. Ч.2 / Т. В. Воронцова, В. С.Пономаренко, І. В.Лаврентьєва, О. Л. Хомич, В. Н. Андрук, К. С. Василенко. – Київ: Алатон, 2021. – 152 с.: іл.

 

Математика
 1. Будна Н. Математика : підручник для 4 кл. закладів загальної середньої освіти: у 2-х ч. Ч. 2 / Н. Будна, М. Беденко. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2021. – 144 с.: іл.

 2. Будна Н. Математика : підручник для 4 кл. закладів загальної середньої освіти: у 2-х ч. Ч. 1 / Н. Будна, М. Беденко. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2021. – 144 с.: іл.

 3. Гільберг Т. Я досліджую світ : підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти : у 2-х ч. Ч.1 / Т. Гільберг, С. Тарнавська, Н. Павич. – Київ: Генеза, 2021. – 160 с.: іл.

 4. Гільберг Т. Я досліджую світ : підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти : у 2-х ч. Ч.2 / Т. Гільберг, С. Тарнавська, Н. Павич. – Київ: Генеза, 2021. – 128 с.: іл.

 5. Гісь О. Математика : підручник для 4 кл. закладів загальної середньої освіти: у 2-х ч. Ч.2 / О. Гісь, І.В. Філяк. – Харків : Ранок, 2021. – 224 с.: іл.

 6. Гісь О. Математика : підручник для 4 кл. закладів загальної середньої освіти: у 2-х ч. Ч.1/ О. Гісь, І.В. Філяк. – Харків : Ранок, 2021. – 224 с.: іл.

 7. Заїка А. Математика підручник для 4 кл. закладів загальної середньої освіти: у 2-х ч. Ч. 1 / А. Заїка, С. Тарнавська. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2021. –  144 с.: іл.

 8. Заїка А. Математика: підручник для 4 кл. закладів загальної середньої освіти: у 2-х ч. Ч. 2 / А. Заїка, С. Тарнавська. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2021. – 144 с.: іл.

 9. Козак М. Математика підручник для 4 кл. закладів загальної середньої освіти: у 2-х ч. Ч. 2 / М. Козак, О. Корчевська. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2021. – 96 с.: іл.

 10. Козак М. Математика підручник для 4 кл. закладів загальної середньої освіти: у 2-х ч. Ч. 1 / М. Козак, О. Корчевська . – Тернопіль: Підручники і посібники, 2021. – 112 с.: іл.

 11. Листопад Н. П. Математика : підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти / Н. П. Листопад . – Київ: ХОВЦ «Орін», 2021. – 160 с.: іл.

 12. Лишенко Г. Математика : підручник для 4 кл. закладів загальної середньої освіти: у 2-х ч. Ч. 2 / Г. Лишенко . – Київ: Генеза, 2021. – 144 с.: іл.

 13. Лишенко Г. Математика : підручник для 4 кл. закладів загальної середньої освіти: у 2-х ч. Ч. 1 / Г. Лишенко. – Київ: Генеза, 2021. – 144 с.: іл.

 14. Логачевська С. Математика: підручник для 4 кл. закладів загальної середньої освіти: у 2-х ч. Ч. 2 / С. П. Логачевська, Т. А. Логачевська. – Київ: Літера ЛТД, 2021. – 112 с.

 15. Логачевська С. Математика: підручник для 4 кл. закладів загальної середньої освіти: у 2-х ч. Ч. 1 / С. П. Логачевська, Т. А. Логачевська. – Київ: Літера ЛТД, 2021. – 112 с.

 16. Оляницька Л. Математика : підручник для 4 кл. закладів загальної середньої освіти: у 2-х ч. Ч. 2 / Л. Оляницька. – Київ : Грамота, 2021. – 128 с.: іл.

 17. Оляницька Л. Математика : підручник для 4 кл. закладів загальної середньої освіти: у 2-х ч. Ч.1 / Л. Оляницька. – Київ : Грамота, 2021. – 128 с.: іл.

 18. Оляницька Л. Математика: підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти / Л. Оляницька. – Київ : Грамота, 2020. – 144 с.: іл.

 19. Скворцова С. Математика: підручник для 4 кл. закладів загальної середньої освіти: у 2-х ч. Ч. 2 / С. Скворцова, О. Онопрієнко . – Харків: Ранок, 2021. – 133 с.: іл.

 20. Скворцова С. Математика: підручник для 4 кл. закладів загальної середньої освіти: у 2-х ч. Ч. 1 / С. Скворцова, О. Онопрієнко. – Харків: Ранок, 2021. – 136 с.: іл.

 
Мистецтво
 1. Калініченко О. Мистецтво: підручник інтегрованого курсу для 4 класу закладів загальної середньої освіти / О. Калініченко, Л. Аристова. – Київ: Освіта, 2021. – 144 с.: іл.

 2. Лобова О. Мистецтво: підручник інтегрованого курсу для 4 класу закладів загальної середньої освіти / О. Лобова. – Київ: Школяр, 2021. – 176 с.: іл.

 3. Масол Л. Мистецтво: підручник інтегрованого курсу для 4 класу закладів загальної середньої освіти / Л. Масол, О. Гайдамака, О. Колотило. – Київ: Генеза, 2021. – 128с.: іл.

 4. Рубля Т. Мистецтво: підручник інтегрованого курсу для 4 класу закладів загальної середньої освіти / Т. Рубля, І. Мед, Т. Щеглова.– Харків: Ранок, 2021. – 128 с.: іл.

 

Українська мова та читання, українська література
 1. Богданець-Білоскаленко Н. Українська мова та читання: підручник для 4 класу закл. загал. серед. освіти : у 2-х ч. Ч. 2 : Читання / Н. Богданець-Білоскаленко, Ю. Шумейко. – Київ: Грамота, 2021. – 160 с.: іл.

 2. Большакова І. Українська мова та читання: підручник для 4 класу закл. загал. серед. освіти : у 2-х ч. Ч.2 / І. Большакова, І. Г. Хворостяний. – Харків: Ранок, 2021. – 128 с.: іл.

 3. Большакова І. Українська мова та читання: підручник для 4 класу закл. загал. серед. освіти : у 2-х ч. Ч.1 / І. Большакова, І.Г. Хворостяний. – Харків: Ранок, 2021. – 128 с.: іл.

 4. Борзенко О.  І. Українська література (рівень стандарту ): підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти / О. І. Борзенко, О. В. Лобусова . – Харків : Ранок, 2018. – 240 с.: іл.

 5. Варзацька Л. Українська мова та читання: підручник для 4 класу закл. загал. серед. освіти : у 2-х ч. Ч.1 / Л. Варзацька, Г. Зроль, Л. Шильцова. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2021. – 160 с.: іл.

 6. Вашуленко О. Українська мова та читання: підручник для 4 класу закл. загал. серед. освіти : у 2-х ч. Ч. 2 / О. Вашуленко. – Київ: Освіта, 2021. –168 с.: іл.

 7. Вашуленко О. Українська мова та читання: підручник для 4 класу закл. загал. серед. освіти : у 2-х ч. Ч.1 / М. С. Вашуленко, Н. А. Васильківська, С. Г.Дубовик. – Київ: Освіта, 2021. – 168 с.: іл.

 8. Захарійчук М. Українська мова та читання: підручник для 4 класу закл. загал. серед. освіти : у 2-х ч. Ч.1: Українська мова / М. Захарійчук. – Київ: Грамота, 2021. – 160 с.: іл.

 9. Іщенко О. Л. Українська мова та читання: підручник для 4 класу закл. загал. серед. освіти : у 2-х ч. Ч.1 / О. І. Іщенко, А. Ю.Іщенко. – Київ: Літера ЛТД, 2021. – 112 с.

 10. Іщенко О. Л. Українська мова та читання: підручник для 4 класу закл. загал. серед. освіти : у 2-х ч. Ч. 2 / О.І. Іщенко, А. Ю. Іщенко. – Київ: Літера ЛТД, 2021. – 112 с.

 11. Кравцова Н. Українська мова та читання: підручник для 4 класу закл. загал. серед. освіти : у 2-х ч. Ч.1 / Н. Кравцова, О. Придаток, В. Романова. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2021. – 144 с.

 12. Остапенко Г. С. Українська мова та читання: підручник для 4 класу закл. загал. серед. освіти : у 2-х ч. Ч.1 / Г. С. Остапенко, О. В. Волощенко, О. П. Козак. – Київ: Світич, 2021. – 144 с.: іл.

 13. Остапенко Г. С. Українська мова та читання: підручник для 4 класу закл. загал. серед. освіти : у 2-х ч. Ч.2 / Г. С. Остапенко, О. В. Волощенко, О. П. Козак. – Київ: Світич, 2021. – 144 с.: іл.

 14. Пономарьова К. Українська мова та читання: підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти : підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти : у 2-х ч. Ч.1 / К. Пономарьова, Л. Гайова. – Київ: Оріон, 2020. – 160 с.: іл.

 15. Пономарьова К. Українська мова та читання: підручник для 4 класу закл. загал. серед. освіти : у 2 ч. Ч.1 / К. Пономарьова. Л. Гайова. – К. : Оріон, 2021. – 160 с.: іл.

 16. Савченко О. Українська мова та читання: підручник для 4 класу закл. загал. серед. освіти : у 2-х ч. Ч. 2 / О. Савченко, І. Красуцька . – Київ:Оріон, 2021. – 160 с.: іл.

 17. Савчук А. Українська мова та читання: підручник для 4 класу закл. загал. серед. освіти : у 2-х ч. Ч. 2 / А. Савчук. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2021. –160 с.

 18. Сапун Г. Українська мова та читання: підручник для 4 класу закл. загал. серед. освіти : у 2-х ч. Ч.1 / Г. Сапун . – Тернопіль: Підручники і посібники, 2021. – 128 с.

 19. Сапун Г. Українська мова та читання: підручник для 4 класу закл. загал. серед. освіти : у 2-х ч. Ч.2 / Г. Сапун . – Тернопіль: Підручники і посібники, 2021. – 128 с.

 20. Чабайовська М. Українська мова та читання: підручник для 4 класу закл. загал. серед. освіти : у 2-х ч. Ч.1 / М. Чабайовська, Н. Омельчук, С. Кожушко. – Тернопіль: Астон, 2021. – 160 с.: іл.

 21. Чабайовська М. Українська мова та читання: підручник для 4 класу закл. загал. серед. освіти : у 2-х ч. Ч. 2 / М. Чабайовська, Н. Омельчук, С. Кожушко. – Тернопіль: Астон, 2021. – 160 с.: іл.

 22. Чумарна М. Українська мова та читання: підручник для 4 класу закл. загал. серед. освіти : у 2-х ч. Ч. 2 / М. Чумарна . – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2021. – 160 с.: іл.

 

Мистецтво, хореографія, етнографія
 1. Етнологія: навчальний посібник / М. Ф. Юрій . – Київ: Дакор, 2020. – 360 с.

 2. Народознавчик: навчально-методичний посібник / С. І. Якименко. – Київ: ВД «Слово», 2018. – 152 с.

 3. Остапюк О. Українські танечні пісні: регіональна специфіка та національна традиція: монографія / О. Остапюк. – Луцьк, ПП Іванюк, 2014. – 272 с.

 4. Сіненко О. О. Читання партитур: практикум / О. О. Сіненко. – Ліра-К, 2017. –84 с.

 5. Стиль викладання в хореографії: навчальний посібник / С. Л. Зубатов. – Київ: Ліра-К, 2021. – 92 с.

 6. Художній образ в українському народно-сценічному танці: монографія / О. С. Бойко. – Київ: Ліра-К, 2020. – 204 с.


Спорт, дозвілля
 1. Культурно-дозвіллєва діяльність у сучасному світі: колективна монографія. – Київ: Ліра-К, 2020. – 328 с.

 2. Психологічне забезпечення у системі підготовки спортсменів в олімпійському спорті: навчальний посібник / Н. Л. Височіна. – Київ: Центр учбової літератури, 2011. – 384 с.

Мовознавство, логопедія
 1. Бацевич Ф. С. Вступ до лінгвістичної прагматики: підручник / Ф. С. Бацевич. – Київ: Академія. 2020. – 302 с.

 2. Береза Т. Мова-калька: словник української мови / Т. Береза. – Львів: Апріорі, 2026. – 664 с.

 3. Вступ до мовознавства: підручник. – Київ: ВЦ Академія, 2016. – 380 с.

 4. Граматичний простір сучасної лінгвоукраїністики. Катерині Григорівні Городенській / Упоряд. Н. Г. Горголюк, Л. М. Колібаба, В. М. Фурса. – Київ: ВД Дмитра Бураго, 2019. – 436 с.: портр. – (Серія «Глибини рідної мови…»).

 5. Данилевська О. Українська мова в українській школі на початку ХХІстоліття: соціолінгвістичні нариси: монографії / О. Данилевська. – Київ: ВД Києво-Могилянська академія, 2019. – 358 с.

 6. Єщенко Т. А. Лінгвістичний аналіз тексту: навчальний посібник / Т. А. Єщенко. – Київ: Академія, 2019. – 263 с.

 7. Заболотний О. Правильне мовлення: для закладів з/с освіти / О. Заболотний. – Київ: Літера ЛТД, 2020. – 224 с.

 8. Заболотний О. Український правопис – це доступно! / О.Заболотний. – Київ: Літера ЛТД, 2020. – 272 с.

 9. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства: підручник / М. П. Кочерган. – Київ: Академія, 2019. – 302 с.

 10. Кочерган М. П. Загальне мовознавство: підручник / М. П. Кочерган. – Київ: Академія, 2019. – 463 с.

 11. Крижанівська О. І. Історія української мови. Історична фонетика. Історична граматика: навчальний посібник / О. І. Крижанівська. – Київ: Академія, 2020. – 246 с.

 12. Лаврінець О. Я. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфологія: підручник / О. Я. Лаврінець. – Київ: ВД Києво-Могилянська академія, 2019. – 524 с.

 13. Лінгвістичний аналіз. Практикум: навчальний посібник. – Київ: Академія, 2020. – 276 с.

 14. Лучик В. В. Вступ до слов’янської філології: підручник / В. В. Лучик. – Київ: Академія, 2020. – 343 с.

 15. Манакін В. М. Мова і міжкультурна комунікація: навчальний посібник / В. М. Манакін. – Київ: Академія, 2020. – 285 с.

 16. Марченко І. С. Спеціальна методика розвитку мовлення (логопедична робота з корекції порушень мовлення у дошкільників): навчальний посібник / І. С. Марченко. – Київ: ВД «Слово», 2019. – 312 с.

 17. Микитюк О. Сучасна українська мова: самобутність, система, норма: навчальний посібник / О. Микитюк . – Львів:Львівська політехніки, 2020. –440 с.

 18. Омельчук С. Правописний практикум з української мови. Норми нової редакції «Українського правопису» / С. Омельчук . – Київ: Грамота, 2020. – 224 с.: іл.

 19. Партико З. В. Загальне редагування: нормативні основи: навчальний посібник / З. В. Партико. – Київ: Ліра-К, 2020. – 638 с., табл. 33, рис. 53, додатків 27.

 20. Партико З. В. Основи редагування: у 2-х кн. – Київ: Ліра-К, 2020. – Кн.1: підручник. – 332 с., табл. 12, рис.18.

 21. Партико З.В. Основи редагування: у 2-х кн . – Київ: Ліра-К, 2020. – Кн.2: практикум. – 130 с.

 22. Пінчук Ю. В. Логопедична скарбничка: збірка мовленнєвих вправ для виховання правильної вимови звуків (р, рь, л, ль) у дітей: навчальне видання / Ю. В. Пінчук. – Київ: Книга-плюс», 2019. – 116 с.

 23. Рібцун Ю. В. Дитина з порушеннями мовленнєвого розвитку / Ю. В. Рібцун . – Харків: Ранок, ВГ Кенгуру, 2018. – 40 с.

 24. Царалунга І. Б. Старослов’янська мова: навчальний посібник / І. Б.  Царалунга. – Львів «Новий Світ-2000», 2021. – 188 с.

 25. Ященкова О. В. Основи теорії мовної комунікації: навчальний посібник /О.В. Ященкова . – Київ: Академія, 2020. – 308 с.

 

Історія
 1. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної нації ХІХ–ХХ століття / Я. Грицак. – Київ: Yakaboo Publishinq. – 2019. – 656 с.

Художня література, літературознавство
 1. Акуратес Я. Палаючий острів : повість / Янис Якуратес; пер. з латиської Л. Мельник ; Худож Я. Пігознис. – Луцьк : ПВД «Твердиня», 2018. – 144 с.

 2. Антонюк А. Життя – як пісня. Визначні постаті Волині / автор і упоряд. Антон Антонюк. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2019. – 324 с.

 3. Балух В. О. Історичні портрети Античності та середньовіччя: підручник / В. Балух, І. Возний, В. Коцур . – Чернівці: Книги –ХХІ, 2017. – 502 с. : ілюстр., карти.

 4. Белфор Ч. Паризька архітектор : роман / Ч. Белфор. – Харків: Ранок: Фабула, 2017. – 416с. – (Серія «Світовий бестселер»).

 5. Білоус П. Походження української літератури: міфи, історія, джерела : монографія / П. Білоус. – Житомир: ФОП Худяков О. В., 2021. – 276 с.

 6. Білоус П. В. Психологія літературної творчості: навчальний посібник / П. В. Білоус. – Київ: Академвидав, 2020. – 214 с.

 7. Білоус П. В. Теорія літератури: навчальний посібник / П. В. Білоус. – Київ: Академвидав, 2020. – 324 с.

 8. Бондар А. Циребро : мала проза / А. Бондар. – Львів: Вид- во Старого Лева, 2019. – 120 с.

 9. Борітеся – поборете! Поетика революції / уклад. та автор. передм. О. М. Уліщенко. – Харків : Віват, 2014. – 96 с.

 10. Браун Д. Інферно: роман / Ден Браун; перекл. з англ. В. Горбатько . – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2021. – 608 с.

 11. Вайт К. Будинок на вулиці Тредд / Карен Вайт; пер. з англ. О . Гладкої. – Харків: Віват, 2020. – 432 с.

 12. Вербич В. Міжтисячоліття ІІ: танка, хоку, верлібри, прозо поетичні візії, переклади. – Луцьк : ПВД «Твердиня», 2020. – 260 с.

 13. Гнатко Д. Лора. Історія одного божевілля: роман / Дарина Гнатко. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2021. – 336 с.

 14. Горліс-Горський Ю. Холодний яр: у 2-х ч. . – Львів: Апріорі, 2020. – 460 с.: іл.

 15. Гримич М. Клавка: роман / Гримич. – Київ: Нора-Друг, 2019. – 336 с.

 16. Гунель Л. Бог завжди подорожує інкогніто / Лоран Гунель; перекл. з франц. А. Роговенко. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2019. – 415 с.

 17. Давня українська література: словник-довідник. – Київ: Академвидав, 2019. –207 с.

 18. Джонс Д. В. Мандрівний замок Хаула / Діана Вінн Джонс; перекл. з англ. А. Поритко. – Львів: Вид-во Старого Лева, 2016. – 340 с.

 19. Джордано П. Чорне і сріблясте: роман / Паоло Джордано; перекл. з італ. А. Маслюха. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2016. – 128 с.

 20. Дочинець М. Історії : Жінки, які перемогли. Чоловіки, які витримали. Великі, які кохали / М. Дочинець. – Мукачево: Карпатська вежа, 2019. – 452 с.

 21. Еквіст Пер Улоф. Книга про Бланш і Марі : роман / Пер Улоф Енквіст; переклад зі швед. С. Волковецької. – Львів: Вид-во Старого Лева, 2016. – 224 с.

 22. Еріксон Т. В оточенні ідіотів, або як зрозуміти тих, кого неможливо зрозуміти. – Харків : Фоліо, 2021. – 251 с.

 23. Євромайдан : хроніка в новелах. – Брустурів : Дискурс, 2014. – 216 с.

 24. Загребельний П. Роксолана: історичний роман / Павло Загребельний. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2013. – 800 с. – (Серія «Перлини сучасної літератури»).

 25. Зузак М. Крадійка книжок : роман / Маркус Зузак; пер. з англ. Н. Гоїн; ілюстр. Труді Вайт . – Харків: Клуб Сімейного Дозвілля, 2021. – 414 с.

 26. Іванишин В. П. Нариси з історії літератури: навчальний посібник / В. П. Іванишин. – Київ: Академвидав, 2020. – 253 с.

 27. Йорданова Е. Таємниця. 33 історії про любов: оповідання / Е. Йорданова; пер. з болг. А. Багряної. – Луцьк: ПВД «Твердиня», 2020. – 96 с.

 28. Караман С. О. Сучасна українська літературна мова: навчальний посібник / С.О. Караман. – Київ: Літера ЛТД, 2011. – 560 с.

 29. Качак Т. Тенденції розвитку української прози для дітей та юнацтва початку ХХІ століття: монографія / Т. Качак. – Київ: Академвидав, 2018. – 320 с.

 30. Кінг С. Сяйво : роман / Стівен Кінг; пер. з англ. та ком. О. Красюка; худож. О. Семякін. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 640 с.: л.

 31. Кінг С. Що впало, те пропало: роман / Стівен Кінг; пер з англ. В. Михайлюка. – Харків: Книжковий клуб Сімейного Дозвілля, 2020. – 448 с.

 32. Ковалів Ю. Історія української літератури: кінець ХІХ – початок ХХІ століття: підручник: у 10-ти т. / Ю.Ковалів . – Київ: ВЦ Академія, 2013–2014, 2017, 2020.

 33. Т.1: У пошуках іманентного сенсу. – 512 с.

 34. Т.2: У пошуках іманентного сенсу. – 624 с.

 35. Т.3: У сподіваннях і трагічних зламах. – 472 с.

 36. Т.4: У сподіваннях і трагічних зламах. – 2017. – 576 с.

 37. Т.5: У сподіваннях і трагічних зламах. – 2017. – 544 с.

 38. Т.6: На розламах міжвоєнного двадцятиліття. – 2019. –528 с.

 39. Т.7: Випробування репресіями і війною. – 2020. – 477 с.

 40. Корній Д. Троян-зілля: роман / Дара Корній. – Харків : Віват, 2021. – 304 с.

 41. Корсак О. На межі : приповістки та сильветки / І. Корсак. – Київ : Ярославів Вал, 2013. – 208 с.

 42. Кравчук Н. На Підляшші – пісні наші (проблеми регіональної специфіки та національної ідентичності): монографія /                Н. Кравчук. – Луцьк: Твердиня, 2012. – 280 с.

 43. Крісті А. Таємнича пригода в Стайлзі: роман / Агата Крісті; пер. з англ. Н. Хаєцької . – Харків : Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 288 с.

 44. Крісті А. Тріснуло зеркало : роман / Агата Крісті; пер. з англ. В. Шовкуна. – Харків: Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 288 с.

 45. Крупка В. Сонце : поезії / худож. Т. Северин. – Луцьк : ПВД «Твердиня», 2021. – 216 с.

 46. Левчев Л. Повільний марш: вибрані поезії / Л. Левчев; перекл. з болгарської В. Мельник. – Луцьк : Твердиня, 2019. – 88 с.

 47. Лис В. Володимир Лис про Сократа , Фернандо Магеллана, Ісаака Ньютона, Шарлотту, Емілі, Енн Бронте: літературно-художнє видання. – Київ: Грані - Т, 2018. – 136с.: іл. – (Серія Життя видатних людей).

 48. Марко В. Аналіз художнього твору: навчальний посібник / В. Марко . – Київ: Академвидав, 2015. – 256 с.

 49. Матвієнко І. Казки для моєї дорослої дочки: мала проза / І. А. Матвієнко ; перекл. з української Л. О. Бойчук; худож                    І. А. Матвієнко; І. А. Матвієнко. – Луцьк : ПВД «Твердиня», 2020. – 520 с.

 50. Мацушіта К. Шлях / Коносуке Мацушіта; переклад з англ. П. Мигаля. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2019. – 280 с.

 51. Метісон Р. Я – легенда: роман / Річард Метісон; перекл. з англ . С. Гіріча. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля. 2016. – 222 с.

 52. Подолюк С. Жінки в українському весіллі: етноісторична обумовленість. – Луцьк: ПП Іванюк, 2013. – 314 с.

 53. Поплавський М.М. Формула лідера / Михайло Поплавський. – Київ: ПП «Р.К. Майстер-принт», 2017. – 256 с.

 54. Портнер Е. Поліанна виростає: роман для молод. і середн. шк. віку / Елеонор Портнер; перекл. з англ. – Київ: Рідна мова, 2016. – 320 с.: іл. – (Серія «Класна класика»)

 55. Процюк С. Відкинуті і воскреслі. Есе про письменників і суспільство: літературно-художнє видання / С. Процюк. – Брустурів: Дискурсус, 2021.–192 с.

 56. Процюк С. Гіркий світ, солодкий світ. Есе про письменників і довкола: літературно-художнє видання / С. Процюк. – Брустурів: Дискурсус, 2021. –192 с.

 57. Росич О. Отто, принц Львівський : для середн. шк. віку / Олекса Росич. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2019. – 264 с.

 58. Стельмащук Г. Давнє вбрання на Волині: Етнографічно-мистецтвознавче дослідження. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2016. – 280 с.

 59. Талан С. Зловити промінь щастя: роман / Світлана Талан. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2019. – 304 с.

 

Список літератури , що надійшла до бібліотеки коледжу у січні 2022 року

 1. Вакарін С. Нова українська школа: дидактичні основи STREM- освіти в початковій школі: навчально-методичний посібник / Сергій Вакарін .- Київ: Саміт - книга, 2021.-144с.

 2. Гердик Г.М. Навчально - методичний посібник «Нова українська школа: методика навчання іноземної мови в початковій школі осіб з порушеннями слуху на засадах компетентнісного підходу»: для пед. працівників, які працюють з учнями з особливими освітніми потребами / Г.М. Гердик, О. Савчук .- Київ: Генеза, 2021.- 96с.

 3. Гущина Н. Організація позаурочної діяльності в початковій школі на засадах партнерської взаємодії учасників освітнього процесу: навчально-методичний посібник / Н.І.Гущина, Т.Г.Орлова, Л.Г.Кондратова .- Київ: Вид.-й дім «Освіта», 2021.- 160с.

 4. Доценко С. Онлайн - безпека учасників освітнього процесу в умовах дистанційного і змішаного навчання : навчально-методичний посібник / С.О.Доценко, В.В.Ворожбіт – Горбатюк, Т.М.Собченко.- Харків:Вид.-во «Ранок», 2021.- 192с.

 5. Копосов П. Нова українська школа: дидактичні особливості організації навчально-ігрової діяльності учнів 1-2 класів : навчально-методичний посібник / П.Копосов .- Харків : Вид.-во «Фабула», 2021.- 160с.

 6. Коробко С. Нова українська школа: діагностична та корекційно - розвивальна робота з молодшими школярами: навчально-методичний посібник / С.Л.Коробко, О.І. Коробко.- київ:Літера ЛТД, 2021.-160с.

 7. Костенко Т. Нова українська школа: формування у молодших школярів навичок конструктивного спілкування: навчально-методичний посібник / Т. Костенко, К.С. Довгопола .- Харків: Вид.- во «Ранок», 2021.- 176с.

 8. Костенко Т.М. Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: методика навчання інформатики в 4 класі осіб з порушенням зору на засадах компетентнісного підходу»: для пед. працівників, які працюють з учнями з особливими освітніми потребами / Т. Костенко,О. Бабяк .- Київ: Генеза, 2021.- 144с.

 9. Малініна Л. Нова українська школа : формування соціальної компетентності учнів початкової школи: навчально-методичний посібник / Л. Малініна .- Київ : Грамота, 2021.- 72с.

 10. Малініна Л. Нова українська школа : психолого-педагогічна підтримка молодших школярів із труднощами в навчання: навчально-методичний посібник / Л. Малініна .- Київ: Грамота, 2021.- 64 с.

 11. Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: технологічна освіта у початковій школі»: для педагогічних працівників / Т.Гільберг, Н.Павич, Г.Бучківська, В.Гризовська. - Київ: Генеза, 2021.- 160с.

 12. Нова українська школа: методика навчання фізичної культури у 1-4 класах закладів загальної середньої освіти для педагогічних працівників: навчально - методичний посібник / А. Боляк, Г. Коломоєць, А. Ребрина, Н.Боляк. – Київ: Освіта, 2021.- 160с.

 13. Нова українська школа: організація дистанційного і змішаного навчання у початковій школі: навчально-методичний посібник / О.Трипольська, О.А. Блізнякова, О.Вовк та інші. – Харків: Вид.-во «Ранок», 2021.- 208с.

 14. Нова українська школа: організація медіаосвіти в початковій школі: навчально-методичний посібник / І.П.Старагіна, О.В.Волошенюк, О.П.Мокрогуз, О.В.Ганик.- Київ: Пропапір, 2021.- 160с.:іл.

 15. Нова українська школа: український правопис у системі формування орфографічної компетентності в учнів початкової школи : навчально-методичний посібник / Н.О. Воскресенська, М.В.Коновалова, І.М.Літвінова, О.О.Якименко. – Харків:Ранок, 2021.- 160с.

 16. Онопрієнко О. Нова українська школа: інноваційна система оцінювання результатів навчання учнів початкової школи: навчально-методичний посібник / О.В.Онопрієнко .- Харків: Ранок, 2021.- 208с.

 17. Суховірський О. Навчально-методичний посібник «Нова українська школа» : методика навчання інформатики у 1-4 класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу: для пед.. працівників , О.Суховірський. – Київ: ґенеза, 2021.- 160с.

 18. Чайка М.С. Теорія і практика використання альтернативної комунікації для осіб з особливими освітніми потребами: навчально-методичний посібник / М.С.Чайка. Г.В.Усатенко, О.В.Кривоногова .- Київ:ФОП Усатенко Г.В., 2021.- 80с.

bottom of page